A practice book on word formation and parts of speech

یکی از بزرگترین مشکلاتی که زبان‌آموزان با آن رو‌به‌رو هستن، ندانستن چگونگی استفاده از ریشه‌های یک کلمه هست. این درس‌نامه به‌گونه‌ای طراحی شده که این مشکل فراگیران را رفع می‌کند

نویسنده : علیرضا رمدانی

قیمت نسخه الکترونیک این محصول:

105,000 تومان

* اگر درخواست جزوه به صورت الکترونیکی یا فیزیکی را دارید، تیک مربوط به آنرا بزنید و تعداد آنرا مشخص کنید

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF