IELTS Report Writing Solution Task1

این درس‌نامه برای فراگیران در سطح آیلتس می‌باشد. نوع: جمع‌آوری شده

نویسنده : محمد خانی

قیمت نسخه الکترونیک این محصول:

150,000 تومان

قیمت نسخه چاپی این محصول:

210,000 تومان

* اگر درخواست جزوه به صورت الکترونیکی یا فیزیکی را دارید، تیک مربوط به آنرا بزنید و تعداد آنرا مشخص کنید

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF