پادکست

Space Exploration by IELTSDaily


توی این اپیزود با شهریار و تیم پادکست ایلتس دیلی یک سفر فضایی رو تجربه میکنین ! 
تو دل این سفر قرار کلی هم نشینی و کلمات خوب راجع به فضا یاد بگیرید. انتهای این پادکست شهریار با علیرضا رمدانی مصاحبه کرده و از فضا در ادبیات انگلیسی حرف زدند. 

Podcasters:
Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
Sun, 21 Jun 2020 16:33:44 GMT
00:34:57
S05