معرفی کامل دوره های آموزشی در آکادمی آیلتس دیلی
دپارتمان زبان ترکی استانبولی


دوره های حضوری و انلاین آموزش زبان ترکی استانبولی در آکادمی ایلتس دیلیدوره ها همراه با کتاب yeni istanbul   جدیدترین کتاب که مجموعه ای جامع برای آموزش ترکی استانبولی است،می باشد.این مجموعه به سه قسمت "  پایه(A1 – A2 )  ، متوسط  (B1 – B2)و پیشرفته  (C1) "  تقسیم شده است.هر کتاب شامل شش فصل با موضوعات گوناگون که هر چهار مهارت اصلی " خواندن ، صحبت کردن ، نوشتن و شنیدن " را به طور همزمان تقویت می کند(همراه با کتاب کار)


  • سطح A1 : شامل 45 جلسه 90 دقیقه ای آموزشی بصورت سه روز در هفته (زوج یا فرد)می باشد. فراگیران در این سطح با مفاهیم پایه آشنا شده،به این صورت که استاد در یک جلسه مباحث دستوری و لغات  را درقالب مهارت های خواندن و شنیدن آموزش می دهد و جلسه بعد همان مباحث و موضوعات را درقالب مهارت های گفتاری و نوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند .دوره شامل جلسات اختصاصی مهارت گفتار در قالب بازی و یا مکالمه های دوستانه با موضوعات متفاوت بسته به نیاز و موضوع درس ها می باشد.
     و همچنین باتوجه به سطح و نیاز هر کلاس زمان هایی برای خواندن کتاب داستان وفیلم اختصاص داده می شود.


  • سطح A2 : شامل 42 جلسه 90 دقیقه ای آموزشی بصورت سه روز درهفته (زوج یا فرد)می باشد.تمرکز این سطح آموزش زمان های پایه است به همین منظور الزام تمرین بیشتر بر مهارت گفتار در این سطح به مراتب افزایش خواهد یافت،به این صورت که استاد در یک جلسه مباحث دستوری و لغات را در قالب مهارت های خواندن و شنیدن آموزش می دهد و جلسه بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری ونوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند،فراگیران در این سطح شروع به خلاصه گویی فیلم وکتاب کرده و با هدف افزایش دایره لغت و تمرین مکالمات کابردی تر کتاب و فایل هایی همراه با کتاب اصلی تعیین و تهیه شده که طی دوره پوشش داده می شوند.


  • سطح B1 : شامل 45 جلسه 90 دقیقه ای آموزشی بصورت سه روز درهفته (زوج یا فرد)می باشد،در این سطح کتاب شروع به آموزش مطالب تخصصی کرده به همین منظور الزام تمرین بیشتر علاوه برمهارت گفتار، نوشتار و مطالعه لغت به مراتب افزایش خواهد یافت،به این صورت که استاد در یک جلسه مباحث دستوری و لغات را در قالب مهارت های خواندن و شنیدن آموزش می دهد وجلسه بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری ونوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند،فراگیران در این سطح بیشتراز سطوح  قبل به خلاصه گویی فیلم وکتاب پرداخته،همچنین با هدف افزایش دایره لغت و تمرین مکالمات کابردی وتخصصی تر کتاب و فایل هایی همراه با کتاب اصلی تعیین و تهیه شده که طی دوره پوشش داده می شوند.


  • سطح B2 : شامل 42 جلسه 90 دقیقه ای آموزشی بصورت سه روز درهفته (زوج یا فرد)می باشد،دراین سطح،کتاب شروع به آموزش مطالب ومباحث دستوری تخصصی کرده به همین منظور الزام تمرین بیشتر تمامی مهارت ها به مراتب افزایش خواهد یافت،نحوه آموزش به این صورت می باشد که استاد دریک جلسه مباحث دستوری و لغات را در قالب مهارت های خواندن و شنیدن آموزش می دهد وجلسه بعد همان مباحث و موضوعات را در قالب مهارت های گفتاری ونوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند،همچنین با هدف افزایش دایره لغت و تمرین مکالمات کابردی وتخصصی تر کتاب و فایل هایی همراه با کتاب اصلی تعیین و تهیه شده که طی دوره پوشش داده می شوند.  • سطح C1 :  شامل 45 جلسه 90 دقیقه ای آموزشی بصورت سه روز درهفته (زوج یا فرد) می باشد.دراین سطح فراگیران با اصطلاحات ، جزئیات مباحث دستوری ، نحوه نوشتار متن های رسمی و... در سطح c1  آشنا می شوند به این صورت که استاد در یک جلسه مباحث دستوری ولغات را درقالب مهارت های خواندن و شنیدن آموزش می دهد وجلسه بعد همان مباحث و موضوعات را درقالب مهارت های گفتاری ونوشتاری و به صورت کاربردی تمرین می کند،همچنین با هدف افزایش دایره لغت و تمرین مکالمات کابردی وتخصصی تر کتاب و فایل هایی همراه با کتاب اصلی تعیین و تهیه شده که طی دوره پوشش داده می شوند.
ieltsdaily-logo