دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
F.R.I.E.N.D.S حضوری کد : 227
تاريخ شروع 1402-03-05
روزهاي كلاس
جمعه
...
Basecamp حضوری کد : 4
تاريخ شروع 1402-03-01
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
سمینار آشنایی با آزمون آیلتس و فرصت های شغلی خارج از کشور حضوری کد : 300
تاريخ شروع 1402-03-26
روزهاي كلاس
جمعه