base-image
base-image

دوره‌ها

دوره‌های عمومی، تخصصی، بحث‌های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن‌ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

دوره‌ها
base-image
معرفی دوره‌های ترکی
دوره ترکی
دوره ترکی A2.1 حضوری کد : 37
تاريخ شروع 1403-04-04
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
ieltsdaily-logo