دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
TTC حضوری کد : 12
تاريخ شروع 1402-06-15
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
...
VYL and YL TTC حضوری کد :
تاريخ شروع 1402-03-09
روزهاي كلاس
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
...
IELTS TTC (Shiraz) حضوری کد :
تاريخ شروع 1402-03-11
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه جمعه