دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و غیره همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

...
IELTS TTC Round 11 حضوری کد : 11
تاريخ شروع 1402-01-05
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
...
General English TTC Round 11 حضوری کد : 11
تاريخ شروع 1402-01-05
روزهاي كلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه