دوره ها

دوره های عمومی، تخصصی، بحث های آزاد و ... همینطور اطلاعات جزئی آن ها از جمله نام اساتید، تعداد جلسات و غیره در این بخش عنوان شده اند.

معرفی دوره های آلمانی
...
German A1 حضوری کد : 84
تاريخ شروع 1402-03-06
روزهاي كلاس
شنبه دوشنبه چهارشنبه
...
German B1 حضوری کد : 82
تاريخ شروع 1402-03-11
روزهاي كلاس
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه