* شما میتوانید با استفاده از این جستجو کلمه مورد نظرتان را در همه دوره های موجود جستجو کنید.

رديف نام دوره آموزشي کد ظرفيت روزهاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

1

IELTS Mock Examiner Training C3

حضوری

تکمیل ثبت نام

جمعه

1401-05-21

2

IELTS TTC Round 10 1

10

حضوری

قابل ثبت نام

چهارشنبه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

1401-07-02