Pre-IELTS Speaking/Vocab

این درس‌نامه برای فراگیران در سطح پری‌آیلتس مناسب می‌باشد. نوع: تألیفی

نویسنده : علیرضا رمدانی، مرضیه مالکی، فرزانه قربانزاده

قیمت نسخه الکترونیک این محصول:

175,000 تومان

قیمت نسخه چاپی این محصول:

215,000 تومان

* اگر درخواست جزوه به صورت الکترونیکی یا فیزیکی را دارید، تیک مربوط به آنرا بزنید و تعداد آنرا مشخص کنید

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF