آزمون DELF(بخش اول)

آزمون DELF(بخش اول)

در این آزمون چهار مهارت مختلف که شامل مهارت شنیداری، مهارت گفتاری، مهارت نوشتاری و درک مطلب می‌باشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
Compréhension Orale (مهارت شنیداری)
Compréhension Ecrite (درک مطلب)
Expression Orale (مهارت گفتاری)
Expression Ecrite (مهارت نوشتاری)

نحوه‌ی ارزیابی
نمره ی هر‌کدام از مهارت‌ها 25 می‌باشد و برای قبولی در آزمون، متقاضیان باید حداقل امتیاز 50 رو کسب کنند.

سطوح مختلف
این آزمون در چهار سطح ‌A1/ A2/ B1/ B2 برگزار می‌شود، درخواست کنندگان با شرکت در سطوح مختلف این آزمون، در اون سطح ارزیابی می‌شوند.

نحوه ی برگزاری 
آزمون دلف به صورت تشریحی می‌باشد

انواع آزمون دلف
آزمون DELF tout Public
آزمون DELF Juinior
آزمون DELF Prim
آزمون DELF Scolaire
آزمون DELF Pro

موارد مورد نیاز برای ثبت‌نام 
کپی پاسپورت
هزینه آزمون 
! در صورتی که داوطلبان در گذشته در این آزمون شرکت کرده باشند، کپی مدرک آزمون الزامی است.

اعتبار 
آزمون دلف نوعی دیپلم عمومی دانش زبان فرانسه محسوب می‌شود و گواهینامه‌ای که بعد از قبولی توسط وزارت آموزش و پرورش ملی فرانسه صادر میشود، اعتباری نامحدود دارد.

تاریخ انتشار: 1402-07-08
0 0 281
گروه تهیه و اجرا :

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه
ieltsdaily-logo