آزمون TCF (بخش یک)

آزمون TCF (بخش یک)

آزمون TCF
 (Test de Connaissance du Français)
به فارسی به معنای "آزمون دانش فرانسه" می‌شود. این آزمون یک ابزار برای سنجش دانش و مهارت زبان فرانسه در افراد غیرفرانسوی است. در این آزمون مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتاری، گفتاری و ساختار زبان ارزیابی می‌شود و بخش شنیدار، درک مطلب و ساختار زبان به صورت سوالات چند گزینه‌ای می‌باشد. این آزمون معمولاً برای افرادی که قصد تحصیل یا کار در کشورهای فرانسوی‌زبان را دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آنچه حتماً باید بدانید این است که این گواهی اعتباری دو ساله دارد (در حالی که مثلاً DELF و DALF مادام‌العمر اعتبار دارند). اگر از نتیجه‌ای که گرفته‌ای راضی نیستید، می‌توانی تا زمانی که بخواهید TCF را دوباره بدهید، تنها باید بین دو جلسه آزمون یک ماه صبر کنید.

سطوح آزمون :
این آزمون بر اساس ۶ سطح CECRL، یعنی Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues، مبتنی است.
A1, A2, B1, B2, C1, C2
برخلاف آزمون دلف شما در سطح خاصی برای امتحان ثبت نام‌نمی کنید. سوالات به ترتیب از a1 تا c2 طراحی شده اند و  بر اساس نمره اخذ شده سطح شما از A1 تا C2 مشخص می‌شود.
انواع مختلف TCF :
در حال حاضر چهار نوع TCF وجود دارد: TCF tout public، TCF DAP، TCF pour l’accès à la nationalité française و TCF Québec. 
بدون شک مهم است که بدانید کدام TCF بر اساس نیازهایتان باید ثبت‌نام کنید!

تاریخ انتشار: 1402-05-26
0 0 433
گروه تهیه و اجرا :

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه
ieltsdaily-logo