A practice book on word formation and parts of speech


70,000 تومان


یکی از بزرگترین مشکلاتی که زبان‌آموزان با آن رو‌به‌رو هستن، ندانستن چگونگی استفاده از ریشه‌های یک کلمه هست. این درس‌نامه به‌گونه‌ای طراحی شده که این مشکل فراگیران را رفع می‌کند

نویسنده : علیرضا رمدانی

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF