مجموع بازدید سایت

73205

مجموع دانشجویان

1859

تعداد مدرک گرفته ها

985

تعداد کلاس ها

456

بلاگ
Model Answer: Free movement of goods (Discuss-Both-Views Essay)
Model Answer: Advertising New Features (Mixed Essay)
آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

Model Answer: Popularity of crime novels and crime drama (Mixed Essay)

In many countries today, crime novels and TV crime dramas are becoming more and more popular. Why do you think these books and TV shows are popular? What is your opinion of crime fiction and TV crime dramas?

محصولات پیشنهادی
آخرین اخبار
خبر تصویری هفته
راه های طلایی مهاجرت به استرالیا
اخبار هفته دوم مرداد ماه
معرفی عضو جدید خانواده IELTSDaily
معرفی عضو جدید خانواده IELTSDaily