100 Expressions you should know to ace the IELTS test


40,000 تومان


نویسنده : این درس‌نامه شامل ۱۰۰ اصطلاح کاربردی می‌باشد که به شما کمک می‌کند در مهارت‌های اسپیکینگ و رایتینگ با سرعت بالاتر و صحیح‌تر تولید محتوا کنید.

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF,DVD