Spelling Solution – Your Guide to Exam Success


45,000 تومان


در این درس‌نامه فراگیران ‌ با کلماتی آشنا می‌شوند که اغلب در نوشتن آنها خطا داشته و در نتیجه نمره آنها را در بخش لیسنینگ از دست میدهند. این درس‌نامه برای فراگیران سطح پری‌آیلتس و آیلتس مناسب می‌باشد نوع: جمع‌آوری شده

نویسنده : محمد خانی

صفحاتی از این جزوه:

برچسب ها: PDF