اخبار

برگزاری ماک تست ایرسافام در تاریخ ۲۸ خرداد در مشهد با همکاری آکادمی زبان‌های خارجی آیلتس‌دیلی

ممتحنین بخش مصاحبه شفاهی علیرضا رمدانی، فرهنگ بهلول و مرضیه مالکی هستند که همگی مورد تایید موسسه ایرسافام و ممتحن دوره دیده هستند.

فریده قناد 2021-05-29 19:51:38 ماک تست