رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

38

کلاس اسپانیایی CDA1.1

10

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

یکم تیر ماه (۱۰ جلسه)