رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

191

آنلاین German A1.2 28

8

زوج

هفته سوم آذر ماه

190

German A1.1 27

9

فرد

هفته آخر آذر ماه