رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روزه هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

37

IELTS Online 9

10

شنبه تا پنج شنبه‌

۲۰ تیر ماه

27

IELTS 197

9

روزهای زوج - صبح

۱ خرداد ماه