رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

208

Pre IELTS 221

2

فرد - عصر

23 آذر

207

FastForward 48

7

فرد

هفته سوم آذر ماه

206

FastForward 47

8

فرد

هفته آخر مهر ماه

204

FastTrack 56

6

زوج

هفته دوم آذر ماه (۶۰ جلسه)

203

آنلاین FastTrack 2.6

7

زوج

۶ آذر ماه (۱۷ جلسه)

200

Fundamental 48

4

زوج

هفته سوم آذر ماه (۶۰جلسه)