بلاگ

Avatar

How to Paraphrase a Question Prompt (Task 2) Part 1

چطور یک سوال را به زبان خود بازنویسی کنیم؟

بازنویسی سوال به زبان خود یکی از تکنیک‌هایی است که در نوشتن یک مقدمه منسجم از اهمیت کلیدی برخوردار است. برای بازنویسی سوال از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنیم. یکی از این روش‌ها استفاده از هم‌معناهاست (synonyms). به مثال زیر توجه کنید:

Education is the single most important factor in the development of a country.

To what extent do you agree or disagree?

 

در این سوال چند کلمه کلیدی داریم که می‌توانیم برای آن‌ها هم معنی پیدا کنیم:

 

education

important

factor

country

development

schooling

significant

aspect

nation

advancement

 

essential

element

 

betterment

 

critical

 

 

 

به خاطر داشته باشید که هر کلمه‌ی که هم معنای کلمه دیگری‌ست الزاما مناسب متن شما نیست. از به کار بردن هم‌معناهایی که از کاربردشان در یک متن مطمئن نیستید بپرهیزید و دقت کنید که ترکیب جدید استفاده شده در زبان انگلیسی رایج باشد. با توجه به تغییرات فوق به جمله زیر می‌رسیم.

Schooling is the single most critical aspect in the advancement of a nation.

روش‌های دیگر بازنویسی سوال عبارتند از تغییر ساختار جمله (changing the structure of the sentence)، تغییر شکل کلمه (parts of speech)  یا تغییر جایگاه کلمه (changing the placement of a word). حالا به تغییرات اعمال شده روی سوال فوق توجه کنید:

Development (n) can change into develop (v)

Advancement of a nation (n) can be changed into a nation’s advancement (adj)

Education can be moved from the initial position to the final position:

  • Education is the single most critical aspect in the advancement of a nation.
  • The single most critical aspect in the advancement of a nation is education.

 

حالا می‌توانیم نظر خود را هم با استفاده از concession به این جمله بی‌افزاییم. این کار به معنی بیان نظر متقابل نظر یک ایده اولیه است.

 

Although many would argue that the single most critical aspect in a nation’s advancement is education, I believe that economy plays the key role in this regard.

 

در جمله بالا می‌بینید که از عبارت plays the key role in به جای تکرار single most important factor و از عبارت in this regard (در همین راستا) ‌برای اجتناب از تکرار مفهوم جمله اول استفاده کرده‌ام.

نویسندگان:
Avatar