بلاگ

Avatar

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون های زیر مجموعه TEF

در ایران اتاق بازرگانی سفارت فرانسه به برگزاری این آزمون در موسسات نظارت می کند. اعتبار این مدرک دو سال است.

سایت رسمی  آزمونهای TEF

TEF Canada
• این آزمون برای متقاضیان مهاجرت به استان کبک و نیز روش اکسپرس انتری کانادا مناسب است.
• برای متقاضیان مهاجرت شامل چهاربخش است که اجباری و در یک روز برگزار می شود. (شنیدار؛ درک متن؛ گفتار; نوشتار)
• شنیدار: 60 سوال تستی و کامپیوتری 40 دقیقه
• درک متن: 50 سوال تستی و کامپیوتری 60 دقیقه
• گفتار: شامل دو بخش 15 دقیقه
• نوشتار: شامل دو بخش، تایپی 60 دقیقه متن اول حداقل 80 کلمه متن دوم حداقل 200 کلمه
• جدول امتیازات این آزمون در اکسپرس انتری

TEF Québec (TEFaq)
• این آزمون صرفا برای متقاضیان اقامت در کبک کانادا مناسب است.
• این آزمون عینا مانند TEFCanada است با این تفاوت که متقاضی می تواند یک تا چهار مهارت را به اختیار و با توجه به میزان امتیازی که نیاز دارد درخواست دهد.( مهارت گفتار و شنیدار امتیاز بیشتری دارد)

TEF
• این آزمون برای تحصیل در دانشگاه های فرانسه و یا کانادا مناسب
• شامل پنج مهارت(شنیدار,درک متن,ساختار,نوشتارو گفتار) است که با توجه به شرایط داشگاه مورد نظر, داوطلب از یک تاپنج مهارت را شرکت می کند(معمولا داوطلبان سه مهارت درک متن,شنیدار و ساختار را درخواست می دهند)

• تعداد سوالات
شنیدار: 60 سوال تستی و کامپیوتری 40 دقیقه
درک متن: 50 سوال تستی و کامپیوتری 60 دقیقه
ساختار و واژگان: 40 سوال تستی و کامپیوتری 30 دقیقه
نوشتار: شامل دو بخش، تایپی 60 دقیقه
* متن اول حداقل 80 کلمه
* متن دوم حداقل 200 کلمه
گفتار: شامل دو بخش 15 دقیقه

TEF Express
• این آزمون صرفا برای ایام کرونا برگزار می شود و فقط برای ثبت نام در دانشگاه های کانادا مناسب است. توجه کنید که فاصله بین هر دو آزمون باید چهارماه باشد.
• برگزاری این آزمون آنلاین و از راه دور است بنابراین از هر کشوری می توان شرکت کرد
• این آزمون تنها دو مهارت دارد. (درک متن و شنیدار)
• شنیدار 40 سوال تستی و کامپیوتری 40 دقیقه
• درک متن 40 سوال تستی و کامپیوتری 60 دقیقه

سایت رسمی برای اطلاعات بیشتر

مراکز برگزاری TEFCanada; TEFaq; TEF در ایران :

موسسه زبان فرهنگ سینا در تهران

موسسه زبان کوثر در اصفهان

استانداردترین کتاب برای نمونه سوالات آزمون همراه با تحلیل کتاب ABC TEFAQ چاپ 2019 است.

برای تمرین و تقویت بخش شنیدار و درک متن به سایت های زیر مراجعه کنید.

سایت TV5monde

https://apprendre.tv5monde.com/fr

سایت RFISavoir (فیلتر است/سطوح B1 به بعد)

Rechercher

برای تمرین و مرورکامل سطوح پایه و متوسط وپادکست های مختلف به سایت زیر مراجعه کنید.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/

برای تمرین شنیداری لهجه کبکی به سایت زیر مراجعه کنید.

La zone d'apprentissage du français | lazaf.ca

برای دریافت نمونه سوالات و توصیه های مفید برای هرمهارت به سایت زیر مراجعه کنید.

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/outils-preparation-tef

نمونه مدرک

نویسندگان:
Avatar