بلاگ

Avatar

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون های زیر مجموعه  TCF (آزمون هایی که در ایران برگزار می شود)

این آزمون توسط وزارت آموزش فرانسه و با همکاری مرکز بین المللی مطالعات آموزشی (CIEP) برگزار می‌شوند. در ایران بخش فرهنگی سفارت  فرانسه برگزاری این آزمون ها را برعهده دارد. اعتبار این مدرک دو سال است.

سایت رسمی :

https://www.france-education-international.fr

TCF tout public

 • مناسب برای کلیه متقاضیان تحصیل در دانشگاه های فرانسوی زبان کشور فرانسه و کانادا
 • شامل سه مهارت اجباری(شنیدار,درک متن ,ساختار زبان) و دو مهارت اختیاری (گفتار و نوشتار)
 • شنیدار: 34 سوال تستی و کامپیوتری 25 دقیقه
 • ساختار زبان: 23 سوال تستی و کامپیوتری 20 دقیقه
 • درک متن: 34 سوال تستی و کامپیوتری 50 دقیقه
 • گفتار: شامل سه بخش 12 دقیقه
 • نوشتار: شامل سه بخش، تایپی 60 دقیقه

متن اول حداقل 60 و حداکثر 120 کلمه ؛متن دوم حداقل 120 و حداکثر 150کلمه؛ متن سوم حداقل 120 و حداکثر 180 کلمه (بخش اول بین40تا 60 و بخش دوم بین 120 تا 180 کلمه)

TCF DAP

 • مناسب برای دانشجویان متقاضی سال اول لیسانس و نیز متقاضیان مدارس معماری
 • این آزمون شامل 4 بخش است (شنیدار؛درک متن؛ساختار زبان ,نوشتار)
 • شنیدار: 29 سوال تستی وکامپیوتری
 • ساختار زبان: 18 سوال تستی کامپیوتری
 • درک متن: 29سوال تستی کامپیوتری

(مجموع این سه بخش یک ساعت و بیست و پنج دقیقه)

 • نوشتار: شامل سه بخش، تایپی 60 دقیقه

متن اول حداقل 60 و حداکثر 120 کلمه ؛متن دوم حداقل 120 و حداکثر 150کلمه؛ متن سوم حداقل 120 و حداکثر 180 کلمه (بخش اول بین40تا 60 و بخش دوم بین 120 تا 180 کلمه)

 

TCF Canada

 • این آزمون برای متقاضیان مهاجرت به استان کبک و نیز روش اکسپرس انتری کانادا مناسب است
 • شامل چهاربخش است که اجباری و در یک روز برگزار می شود (شنیدار؛درک متن؛گفتار ,نوشتار)
 • شنیدار: 39 سوال تستی و کامپیتری 35 دقیقه
 • درک متن: 39 سوال تستی و کامپیوتری 60 دقیقه
 • گفتار: شامل سه بخش 12 دقیقه
 • نوشتار: شامل سه بخش، تایپی 60 دقیقه

متن اول حداقل 60 و حداکثر 120 کلمه ؛متن دوم حداقل 120 و حداکثر 150کلمه؛ متن سوم حداقل 120 و حداکثر 180 کلمه (بخش اول بین40تا 60 و بخش دوم بین 120 تا 180 کلمه)

 

 • جدول امتیازات این آزمون در اکسپرس انتری

TCF Québec

 • این آزمون صرفا برای متقاضیان اقامت در کبک کانادا مناسب است
 • این آزمون عینا مانند  TCFCanada است با این تفاوت که متقاضی می تواند یک تا چهار مهارت را به اختیار و با توجه به میزان امتیازی که نیاز دارد و یا روش مهاجرت درخواست دهد.

 

 • مراکز برگزاری TCF در ایران :

مركز زبان فرانسه تهران وابسته به بخش فرهنگی سفارت

http://clf-teh.org/fa/category/192/278/delf-dalf/296/

 • برای تمرین و تقویت  بخش شنیدار و درک متن به سایت های زیر مراجعه کنید

سایت TV5monde

https://apprendre.tv5monde.com/en/tcf

سایت RFISavoir (فیلتر است)

https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche?texte=Tcf

نمونه مدرک

 • برای دریافت نمونه سوالات به سایت زیر مراجعه کنید

https://www.france-education-international.fr/test/exemples-epreuves-tcf

 

              

نویسندگان:
Avatar