بلاگ

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون‌های دیپلم مطالعات زبان فرانسه (DELF) و دیپلم پیشرفته زبان فرانسه (DALF) که توسط وزارت آموزش فرانسه و با همکاری مرکز بین المللی مطالعات آموزشی (CIEP) برگزار می‌شوند.