بلاگ

Model Essays: Childhood obesity: Causes and Solutions

برای نوشتن این مقاله‌ها یک پاراگراف مقدمه می‌نویسیم که در آن سوال را بازگویی کرده و بیان می‌کنیم که نیاز به ارائه راه حل برای این مشکل داریم. می‌توانیم در جمله آخر این پاراگراف بگوییم در ادامه به بررسی راه حل‌ها خواهیم پرداخت ولی گفتن این مطلب ضروری نیست و بیشتر برای پر کردن فضا از آن استفاده می‌شود.