بلاگ

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون های زیر مجموعه TEF

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون های زیر مجموعه  TCF (آزمون هایی که در ایران برگزار می شود)

آشنایی با آزمون های بین المللی زبان فرانسه

آزمون‌های دیپلم مطالعات زبان فرانسه (DELF) و دیپلم پیشرفته زبان فرانسه (DALF) که توسط وزارت آموزش فرانسه و با همکاری مرکز بین المللی مطالعات آموزشی (CIEP) برگزار می‌شوند.