بلاگ

Model Answer: Popularity of crime novels and crime drama (Mixed Essay)

In many countries today, crime novels and TV crime dramas are becoming more and more popular. Why do you think these books and TV shows are popular? What is your opinion of crime fiction and TV crime dramas?

Model Answer: Free movement of goods (Discuss-Both-Views Essay)

The free movement of goods across national borders has long been a controversial issue. Some people argue that it is necessary for economic growth, while others claim that it damages local industries. Discuss both views and give your own opinion.

Model Answer: Advertising New Features (Mixed Essay)

In their advertising, businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Why is this? Do you think it is a positive or negative development? (Cambridge 16 Academic)

Model Essays: Brain Drain (Problems and Solutions)

Many people immigrate from developing to developed countries. What problems this immigration cause for these countries and what solutions do you offer?

Model Essays: Childhood obesity: Causes and Solutions

برای نوشتن این مقاله‌ها یک پاراگراف مقدمه می‌نویسیم که در آن سوال را بازگویی کرده و بیان می‌کنیم که نیاز به ارائه راه حل برای این مشکل داریم. می‌توانیم در جمله آخر این پاراگراف بگوییم در ادامه به بررسی راه حل‌ها خواهیم پرداخت ولی گفتن این مطلب ضروری نیست و بیشتر برای پر کردن فضا از آن استفاده می‌شود.

How to Study for the IELTS Test A Self-Study Guide Part 3 (Lexical Resources)

یادگیری لغت یکی از مهمترین ارکان یادگیری یک زبان جدید است. در یادگیری لغت (برای امتحاناتی چون آیلتس و نه امتحاناتی مانند کنکور ارشد) موارد زیر را همیشه آویزه گوش خود کنید:

علیرضا رمدانی 2021-04-04 12:28:35 English

How to Study for the IELTS Test A Self-Study Guide - Part 2 (Grammar)

چطور به صورت خود خوان برای آزمون آیلتس آماده شویم؟

علیرضا رمدانی 2021-03-30 01:04:26 English

How to study for IELTS - Part 1

چگونه برنامه ریزی روزمره برای آیلتس داشته باشیم؟

علیرضا رمدانی 2021-03-28 22:32:36 English

How to Paraphrase a Question Prompt (Task 2) Part 1

چطور یک سوال را به زبان خود بازنویسی کنیم؟

An Effective Overview for a Table

نوشتن overview (جمع بندی) یكی از مهمترین قسمت‎ های یك گزارش موثر است. پیدا كردن نكات مهم یك نمودار یا پروسه می‎ تواند به یك دردسر تبدیل شود. در این پست به بررسی یك سوال در این بخش می‎ پردازیم و سعی می‎ كنیم برای آن یك جمع بندی ساده اما مناسب بنویسیم.

How to Write a letter

چگونه یک نامه خوب برای Task 1 بنویسیم: در این سلسله پست‌ها به نحوه نوشتن  task ها در امتحان آیلتس می‌پردازیم.

علیرضا رمدانی 2021-02-09 23:08:15 English

استفاده از Nominalization : شمشیر دو لبه

اسم سازی در نوشتار میتواند هم باعث رسمی تر شدن و هم غیر رسمی شدن متن میشود. به طور کلی nominalize کردن به معنی به کار بردن اسم به جای فعل است. به عنوان مثال به جای استفاده از فعل develop از اسم آن استفاده کنیم.